Home / Visi, Misi, Objektif


VISI

Wilayah Persekutuan Putrajaya menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik  

MISI

Untuk menerajui dan berusaha bersama-sama;      

 i.        bagi memudah dan membolehkan penduduk WP Putrajaya,

·         mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan;

·         menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga;

·         mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka;     

 ii.        untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu,

·         mengutamakan pelanggan;

·         saksama;

·         tidak membebankan;

·         wajar mengikut teknologi;

·         disesuaikan mengikut persekitaran;

·         inovatif;    

 iii.        dengan menekankan,

·         sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan;

·         sifat menghormati maruah insan;

·         penglibatan masyarakat.  

OBJEKTIF 

1.     Untuk membantu individu dan masyarakat mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan yang membolehkan mereka menjalani kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif; 

2.     Menyediakan perkhidmatan bercorak penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang cekap, sesuai dan berkesan dengan memberi keutamaan kepada golongan-golongan yang lebih memerlukan.

 


Pejabat Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya

http://pkpj.moh.gov.my/modules/mastop_publish/?tac=41