Home / Persekitaran & Penguatkuasaan

 

I) UNIT KAWALAN MUTU AIR MINUM (KMAM)

 Objektif:

 • Meningkatkan taraf kesihatan orang ramai demgam memastikan air minum yang di bekalkan adalah selamat dan boleh diterima oleh  pengguna.
 • Untuk mencapai objektif ini semua , bekalan air awam mestilah dikawal supaya semua kekurangan dan kelemahan dapat dikenalpasti dan dibetulkan sebelum berlaku wabak penyakit dan keracunan.

  Aktiviti-aktiviti yang dijalankan.

 • Merancang aktiviti - aktiviti di bawah program Kawalan Mutu Air Minum (KMAM) di daerah , termasuk perancangan perbelanjaan peruntukan dan penyenggaraan peralatan ujian mitu air minum.
 • Menjalankan analisis dan penilaian ke atas data dan maklumat yang diperolehi dari aktiviti pengawasan mutu air minum.
 • Menjalankan Penyiasatan masalah mutu air minum dan mencadangkan syor-syor kepada pihak pembekal air awam/persendirian untuk mengatasi atau mengurangkan masalah mutu air minum.
 • Menjalankan penyiasatan ke atas aduan orang ramai serta melaksanakan aktiviti penyelidikan.
 • Menyediakan laporan bulanan dan laporan-laporan lain berkenaan aktiviti-aktiviti di bawah program KMAM untuk dikemukakan di Jabatan Kesihatan Negeri.

 II) UNIT KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN (UKKM)

  Objektif :

Untuk memastikan keselamatan dan kualiti makanan yang dijual di  Putrajaya adalah selamat dan mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan :

 • Menjalankan pemeriksaan premis-premis makanan yangbterdapat di sekitar Putrajaya
 • Memastikan premis makanan y6ang tidak melepasi penilaian 50% ditutup selama 14 hari atau sehingga dibersihkan atau mana-mana yang terdahulu.
 • Menjalankan persempelan makanan untuk memastikan makanana yang dijual kepada orang awam adalah selamat.
 • Menjalankan Penyiasatan ke atar aduanyang diterima berkaitan dengan keselamtan makanan.
 • Menjalankan kempen dan kursus pengendali makanan kepada pengendali -pengendali makanan yang terdapat di sekitar Putrajaya
 • Menjalankan aktiviti pendidikan kesihatan seperti ceramah dan pengedaran risalah berkaitan dengan keselamatan makanan.
 • Menjalankan pengawasan terhadap keselamatan makanan pada persidangan antarabangsa yang dijalankan di putrajaya

III) UNIT PENYIASATAN & PENDAKWAAN ( UPP )

 Objektif :

 • Merancang,menyelaras dann melaksanakan aktiviti penguatkuasaan dengan mengambil tindakan ke atas pelanggaran undang-undang kesihatan awam
 • Menyediakan kertas siasatan,kertas pertuduhan dan sebagainya yang berkaitan dengan pendakwaan di mahkamah untuk diserahkan kepada Pegawai Pendakwa.
 • Menjalankan penyiasatan dan risikan bagi kes untuk memperkukuhkan aktiviti pendakwaan terhadap mana-mana kesalahan di bawah undang-undang kesihatan awam.Menguruskan data-data berkaitan dengan pengeluaran kompaun,rekod pegawai berkuasa,barang kes dan reten-reten aktiviti penguatkusaan.

 Aktiviti yang dijalankan.

 • Memastikan mana-mana kesalahan yang dilakukan di bawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan lain-lain Undang-Undang yang berkaitan dengan Kesihatan Awam akan dibawa ke Mahkamah
 • Menjalankan Penyiasatan melalui aduan daripada orang awam
 • Menjalankan pendakwaan kes di Mahkamah
 • Melibatkan diri dalam operasi Tangkapan dan Penguatkuasaan di bawah Peraturan - Peraturan Hasil Tembakau 2004.
 • Mengendalikan kursus/taklimat perundangan.
 • wakil Jabatan untuk mendapatkan nasihat dari pihak Timbalan Pendakwaraya dan Pihak Mahkamah.
Prepare to print

Paparan Terbaik Menggunakan Mozilla Firefox 3.5 above Dengan Resolusi 1024x768 Pixel

Masa Capaian 0.0011 seconds

PENAFIAN

Kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Pejabat Kesihatan Putrajaya adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

DISCLAIMER

The Ministry of Health Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this portal.

Dasar Privasi
Dasar Keselamatan
Peta Laman