Home / Kawalan Penyakit

 

I) UNIT KAWALAN PENYAKIT BAWAAN VEKTOR

Objektif :

Untuk mengurangkan kejadian (morbiditi) dan (mortaliti) akibat penyakit-penyakit bawaan vektor seperti demam denggi , demam malaria , Japenese , encephalitis dan sebagainya.

Aktiviti - aktiviti yang di jalankan :

 • Menjalankan penyiasatan kejadian kes-kes penyakit bawaan vektor.
 • Menjalankan kerja-kerja kawalan dan pencegahan penyakit -penyakit bawaan vektor di 20 buah presint di Putrajaya seperti semburan thermal.semburan kabus dan penyemburan ubat pembunuh jentik-jentik.
 • Mejalankan pemeriksaan jentik-jentik di seluruh kawasan Putrajaya untuk mengenalpasti tempat-tempat yang mempunyai pembiakan jentik-jentik.
 • Menguatkuasakan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
 • Menjalankan kawalan dan pemantauan aktiviti kawalan vektor sempena persidangan yang di jalankan di Putrajaya.
 • Menjalankan pemantauan aktiviti kawalan denggi oleh pihak berkuasa tempatan.
 • Menjalankan pendidikan kesihatan kepada masyarakat setempat , contohnya mengadakan ceramah dan pameran.

 

II) UNIT PENYAKIT BERJANGKIT

Objektif :

Meningkatkan tahap kesihatan orang awam melalui pencegahan dan kawalan terhadap kejadian penyakit berjangkit  dengan menghapuskan wabak, memutuskan rangkaian jangkitan dan menentukan punca jangkitan supaya dapat mengurangkanmorbiditi dan mortaliti.

Aktiviti -aktiviti yang dijalankan.

 • Menerima dan menjalankan penyelian terhadap notifikasi penyakit berjangkit , mengambil tindakan dan menguatkuasakan Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988
 • Menjalankan siasatan dan tindakan pencegahan dan kawalan ke atas kes-kes penyakit berjangkit
 • Menyediakan laporan harian , mingguan , bulanan , suku tahun , setengah tahun dan tahunan serta menyediakan laporan khas kejadian wabak , keracunan Makanan, kajian epidemiologi dan penyakit re-emerging
 • Menyelia dan menjalankan tugas-tugas menguruskan kematian disebabkan oleh penyakit berjangkit di hospital dan di rumah dan mengendalikan mayat yang hendak diekspiot ke luar negara.
 • Menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugas di bawah program TBIS dan CDCIS.

 

III) UNIT KESELAMATAN PEKERJAAN DAN ALAM SEKITAR

Objektif : 

Mewujudkan persekitaran yang sihat dan terbaik kepada masyarakat, mengelakan kecau ganggu daripada berlaku di Putrajaya, menyiasat aduan yang di buat kepada Pejabat Kesihatan Putrajaya

Aktiviti -aktiviti yang dijalankan

 • Menjalankan pemeriksaan taska dan menyediakan laporan
 • Menjalankan Pemeriksaan Tadika dan menyediakan laporan
 • Menjalankan Pemeriksaan Sekolah dan menyediakan laporan 
 • Menjalankan Pemeriksaan Lokap  dan menyediakan laporan
 • Menyiasat kejadian kacauganggu dan menyediakan laporan
 • Menyiasat aduan kesihatan awam yang di laporkan kepafa PKPJ dan menyediakan laporan
 • Melaporkan aktiviti yang dijalankan oleh unit keselamatan pekerjaan dan Alam Sekitar.
 • Membantu menjalankan aktiviti kajian anjuran KKM, menyediakan dan megemaskini rekod-rekod , graf dan carta.
 • Bertanggungjawab untuk memesan , meyimpan dak keselamatan peralatan / keperluan bagi menjalankan aktiviti keselamatan pekerjaan dan Alam Sekitar.
 • Menyediakan anggaran belanjawan tahunan berkaitan dengan akativiti pendidikan kesihatan.

 

IV) UNIT PENDIDIKAN KESIHATAN

Objektif :

Memberi pengetahuan dan kesedaran mengenai penjagaan dan meningkatkan taraf kesihatan kepada masyarakat, memberi penerangan , mengedarkan risalah , poster dan maklumat terkini mengenai kesihatan kepada masyarakat.

Aktiviti -aktiviti yang dijalankan

 • Menjalankan Pameran
 • Menjalankan kuiz
 • Menjalankan ceramah
 • Menjalankan kempen-kempen kesihatan
 • Pengedaran risalah dan poster
 • Menyampaikan maklumat-maklumat terkini mengenai kesihatan kepada masyarakat.
 • Menyelaras laporan bulanan daripada unit lain untuk di laporkan kepada JKWL
 • Menyelia aktiviti pendidikan kesihatan
 • Membantu KKPK dalam menjalankan aktiviti pendidikannkesihatan
 • Menyediakan peralatan pendidikan kesihatan seperti poster , risalah,buku panduan/buku prosedur dan alat pandang dengar.
 • Menyediakan dan mengemaskini rekod-rekod ,graf, carta dan laporan mengenai aktiviti pendidikan kesihatan
 • Bertanggungjawab untuk memesan , meyimpan dan keselamatan peralatan/keperluan bagi menjalankan aktiviti pendidikan kesihatan.
 • Menyediakan anggaran belanjawan tahunan berkaitan dengan aktiviti pebdidikan kesihatan.
Prepare to print

Paparan Terbaik Menggunakan Mozilla Firefox 3.5 above Dengan Resolusi 1024x768 Pixel

Masa Capaian 0.0010 seconds

PENAFIAN

Kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Pejabat Kesihatan Putrajaya adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

DISCLAIMER

The Ministry of Health Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this portal.

Dasar Privasi
Dasar Keselamatan
Peta Laman