Home / Pengurusan Kesihatan Awam

OBJEKTIF :

Menentukan pengurusan pentadbiran pejabat berjalan dengan lancer dan teratur dari segi pentadbiran, perkhidmatan, kewangan, perjawatan serta pembangunan.

I) FUNGSI KEWANGAN

 • memberi khidmat perakaunan yang cekap dan berkualiti
 • memastikan pembayaran perbelanjaan termasuk gaji yang dilakukan tepat pada masanya
 • memastikan hasil dipungut dan diperakunankan dalam tempoh yang ditetapkan
 • memastikan maklumat perakaunan dan kewangan yang berkualiti disediakan
 • memastikan sistem espkb (E-sistem perbelanjaan komputer bersepadu)  dijalankan dengan berkesan

II) FUNGSI PENGURUSAN STOR

Memastikan stor diurus mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

 • Mengawasi aktiviti perolehan dan pengurusan stor  berjalan lancar dan teratur
 • Merancang pembelian untuk mengelakkan pembaziran
 • Memastikan pemeriksaan harta modal dan inventori dilakukan
 • Melakukan pelupusan jika perlu.

III) FUNGSI PENGURUSAN KUTIPAN HASIL

 • Memastikan pengurusan kutipan dijalankan dengan berkesan
 • Memastikan prosuder mengutip menyimpan dan mengakaun dapat dijalan dengan berkesan.

IV) FUNGSI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Menguruskan perkhidmatan sumber manusia kakitangan awam kerajaan diantaranya pengesahan tarikh lantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian dalam taraf berpencen, permohonan bercuti, permohonan kursus dan latihan sehinggalah berpencen. 
 

V) FUNGSI PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Mewujudkan persekitaran teknologi maklumat yang dapat memberi sumbangan ke arah kecekapan pengurusan pentadbiran dan mempertingkatkan kualiti menjadikan anggota Pejabat Kesihatan Putrajaya sebagai masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan khususnya dalam bidang teknologi maklumat.
 
 • Menyelia urus tadbir teknologi maklumat(pengurusan dan teknikal) Pejabat Kesihatan dan Klinik Kesihatan di Wilayah Persekutuan Putrajaya
 • Memastikan kelancaran aplikasi kementerian di Pejabat Kesihatan Putrajaya dan Klinik Kesihatan
 • Memastikan rangkaian dalaman dan luaran (MOH*NET, EG*NET) berada di tahap optimum di Pejabat Kesihatan Putrajaya dan Klinik Kesihatan
 • Memastikanpelaksanaan keselamataneknologi maklumat dipatuhi di Pejabat Kesihatan Putrajaya dan Klinik Kesihatan
 • Merancang dan melaksana latihan automasi (termasuk ISAC) pejabat di Pejabat Kesihatan
 • Memberi rundingan teknikal dan sokongan teknikal
Prepare to print

Paparan Terbaik Menggunakan Mozilla Firefox 3.5 above Dengan Resolusi 1024x768 Pixel

Masa Capaian 0.0013 seconds

PENAFIAN

Kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Pejabat Kesihatan Putrajaya adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

DISCLAIMER

The Ministry of Health Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this portal.

Dasar Privasi
Dasar Keselamatan
Peta Laman